Kariyer | Konular

Öğretim görevlileri alınacak

Abant İzzet Baysal, Yaşar ve Dicle Üniversitesi Rektörlükleri, çeşitli birimlerde istihdam edilmek üzere Profesör, doçent ve yardımcı doçent alacak.

Rektörlüklerin alımlara ilişkin duyuruları Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

Duyurulara göre Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü Diş Hekimliği Fakültesi için 1 doçent, 3 yardımcı doçent alımında bulunacak.

Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacak.

Adaylar başvurularını 15 gün içinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne yapacaklar.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

İzmir'de bulunan Yaşar Üniversitesi ise daimi statüde olup, tam zamanlı 2 profesör doktor, 1 doçent doktor, 3 yardımcı doçent doktor alacak.

Mühendislik Fakültesinin endüstri mühendisliği üretim yönetimi için 1 profesör doktor, endüstri mühendisliği/rassal süreçler ve rassal modeller bölümü için 1 yardımcı doçent doktor, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin işletme/üretim yönetimi ve sayısal yöntemleri için 1 profesör doktor, işletme/yönetim ve organizasyon bölümü için 1 doçent doktor, iktisat/makro iktisat ve ekonometrik analizler için 1 yardımcı doçent doktor, uluslararası ilişkiler/Avrupa Entegrasyonu için 1 yardımcı doçent doktor alınacak.

Yaşar Üniversitesinde eğitim-öğretim dili İngilizce olduğundan, başvuruda bulunacak adayların İngilizce ders verebilecek koşullara sahip olmaları şartı aranacak.

Yardımcı doçent kadrolarına başvuran adaylar, üniversite tarafından yapılacak yabancı dil (İngilizce) sınavına alınacaklar. Yabancı Dil Sınav tarihleri, ilgili fakültelerce daha sonra üniversitenin web sayfasında duyurulacak.

Başvurular, 15 gün içerisinde Rektörlüğe şahsen veya Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite Caddesi Ağaçlı Yol, numara 35-37 Bornova – İzmir adresine posta yoluyla yapılacak.Son başvuru tarihi 13 Ağustos 2010.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ 73 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

Öte yandan Diyarbakır'da bulunan Dicle Üniversitesi Rektörlüğü veteriner, ziraat, ilahiyat, iktisadi ve idari bilimler, hukuk, tıp, mimarlık ve fen fakültesi ile Ziya Gökalp Eğitim, Sivil Havacılık ve Diyarbakır Meslek Yüksek Okulunda istihdam edilmek üzere 4 profesör, 22 doçent ve 47 yardımcı doçentten oluşan toplam 73 akademik personel alacak.

Adaylar başvurularını 15 gün içinde, Dicle Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen yapacaklar.

Akademik personel alımı yapılacak olan fakülteler ve sayıları şöyle:

''Veteriner Fakültesi:(4 doçent, 1 profesör, 4 yardımcı doçent),
Ziraat Fakültesi: (4 yardımcı doçent, 1 profesör, 4 doçent),
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: (8 yardımcı doçent, 1 profesör),
Edebiyat Fakültesi: (12 yardımcı doçent, 2 doçent),
Diş Hekimliği Fakültesi: (3 doçent, 1 yardımcı doçent),
Hukuk Fakültesi: (4 yardımcı doçent),
Diyarbakır Meslek Yüksek Okulu: (5 yardımcı doçent),
Sivil Havacılık Yüksek Okulu: (1 yardımcı doçent),
Tıp Fakültesi: (5 yardımcı doçent, 2 doçent, 1 profesör),
Mimarlık Fakültesi: (2 yardımcı doçent),
Mühendislik Fakültesi (1 yardımcı doçent, 1 doçent),
Fen Fakültesi:(6 doçent)''

Konular