Kariyer | Konular

Kariyer planı, kariyer hedefi tuzağı

İnsanın kendini gerçekleştirme arzusu, daha fazla sorumluluk alarak farklı boyuttan işleri yönetebilme arzusu, kendi yeteneklerini geliştirme, kendini yenileme isteği, kişisel gelişim planı yapmayı gerekli kılıyor.
İş dünyası bunu işletmenin ihtiyaçlarıyla ve gelişimiyle bütünleştirerek “kariyer planı” , “ kariyer gelişimi “, adlarıyla bir program uyguluyor.

Geçen gün bir arkadaşım anlatıyor.Bir firmada satış temsilcisi olarak çalışıyor.Firmada yöneticiler personeliyle yılda iki defa kariyer planı , kişisel gelişim, performans konularında görüşme, ve değerleme yapıyor.Yöneticisi arkadaşa soruyor “Ayşe senin kariyer hedefin nedir?” Ayşe’nin yanıtı son derece net “ Hiçbir hedefim yok , çocuk doğuracağım, çocuğumu büyüteceğim.On yıldır bu saçmalıklardan bıktım.Ne zaman bir yöneticim bana bir üst göreve aday gösterdi kendimi buna hazırladım , hep sonu hüsran oldu.Artık hiçbir hedefim yok.Yaptığım işi iyi yapıp yaşamımı sürdüreceğim.”

Nedir bu kariyer hedefi?

Bir eğitim proğramımın uygulamasındayız.Eğitimin bir bölümünde hedefin ne olduğunu sorgularken bir katılımcı hedefinin satış müdürlüğü olduğunu söyledi.Belki kırdım arkadaşı ama dedim ki ” Anadolu’da oturuyorsan, lisan bilmiyorsan eğitimini özel bir alanda ilerletmediysen, bu sektörde satış müdürlüğü şansın olamaz “ dedim.

Sonuçta;Geleceğini belirleyen içinde bulunduğun koşullar – MEKAN - ORTAM

Sahip olduğun bilginin ve yeteneğinin özel bir alanda yoğunlaştırma – KENDİNİ GELİŞTİRMEK – POTANSİYELİNİ KEŞFETMEK

Bulunduğun sektörün, işletmenin, kurumun açısından bu gelişiminin değeri – SEKTÖREL DEĞER – İŞLETMENİN DEĞERİ

İçinde bulunduğun durumun analizi:FIRSATLARIN VARLIĞI , ŞANS FAKTÖRÜ.

İş yaşamı hayatımızı kötü etkiliyor.Hedef kariyer hedefi oluşturmak, ya da işi yaşamınızda bir kariyerin peşinden koşmak.İşte insan yaşamını yangın yerine çeviren mutsuzlaştıran bu kariyer hastalığıdır. Kariyer hırsı profesyonel kişiliğin en zayıf noktasıdır, bu noktadan kişiliğiniz her türlü baskının sömürünün zulmün altında inler durur.Ve her türlü eğilim en acımasız en sinsi oklarını bu açıklıktan ta yüreğinizin derinliğine gönderir zehirli oklarını.Bu oku bir defa yedin mi de kolay kolay iflah olmazsın.Aklını başından alır bu hırs var olan aklını da kaybedersin.Hırs aklını gütmeye başlar, akılın hırsının önünde kopar gider.Artık hayat arabanı atların önüne koştuğunu anlarım.

Şimdilerde işletmelerde bir geceden sabaha personel müdürlüklerini insan kaynakları müdürlüğüne çevirme modası var. Organizasyon şemamız var ya personel müdürünü yapıver insan kaynakları müdürü. Eğer personel müdürü kuvvetli kudretli ise de o zaman insan kaynakları şefliği yaparsın onu da personel müdürüne bağlarsın. Adam/kadın personelinin yılda bir elini bile sıkmaz adamın adı personel müdürü , adam/kadın insanını bilmez tanımaz merhaba demez insan kaynakları müdürü , uzmanı.

Kariyer hedefi , kariyer planı iş yaşamının en sinsi tuzağıdır, ne zaman nereden insanı kuşatacağı belli olmaz.

İlk günlerinde kariyer hedefi denen şeyin güneş kadar uzak olduğunu göreceksin , güneşin sofrasında oturduğunu sandığın kişilerin çok büyük zorlukları aşarak oralara ulaştıklarını sanacaksın.Bu üstün yetenekli insanlara belki tapacaksın özeneceksin.Sen yürü işini yap işine sahip çık.Zamanla bunların sırları dökülecek sabret Eğer varsa tüm benliğiyle hakkederek yükselmişler onlara değer ver, onları örnek al, çırak ol onlara.Çoğunlukla sırlanmış şarlatanları bulacaksın yükseldikçe yukarıya.Kuvvetin ve kudretin artmadan dokunma bunlara, zaman güneşi bunların ilacıdır.

Hakkaniyete kimin hakkının kime teslim edileceğine gücü elinde tutan karar verir.Egemen kim.Sana demedim mi ilk günden tanı kim bunlar?Egemen kim?Doğulular, batılılar, kuzeyliler, güneyliler, fenerliler, beşiktaşlılar, galatasaraylılar, duvarcılar, aslanlar, hacılar, hocalar.

Kariyer hedefi kariyer planı yerine yaşam hedefimizi koyabilirsek, yaşam planımızı, bu tuzaklardan belki kurtulabiliriz derim.O zaman güneş kadar uzak gördüğümüz şeylerin kalem kadar yakınlaştığını görebiliriz.Yaşamın anlamı, yaşamın hedefi.

Kendime ölçülebilir ve ulaşılabilir anlamlı bir yaşam hedefi koymak adına

1997 yılında 2002 yılına kadar gerçekleştireceğim hedeflerimi şöyle oluşturdum:

Kişisel hedeflerim: Üçüncü bir yabancı dil öğrenmek.

Yurtdışı iş deneyimi kazanmak.

Pazarlama ve satış alanında uzmanlaşmak

Yönetim danışmanlığı alanında uzmanlaşmak,

Eğitim alanında uzmanlaşmak.

Kendi işine adım atmak.

Yazılı bir eser yaratmak.

Aile hedeflerim: Eşimin profesyonel gelişimine katkı sağlamak.

Çocuğumun iyi bir eğitim kurumundan eğitim almasını sağlamak, sanatla uğraşmasına, lisan öğrenmesine, bilgisayar öğrenimine destek vermek.

Konutumuzu iyileştirmek.

Bir hafta sonu evine sahip olmak.

Aile yaşlılarına yardım etmek.

Aile gençlerine eğitim yardımı yapabilmek.

İş hedeflerim:Derinlemesine bilgi kazanmak, uzmanlaşmak.

Yöneticilikte adım atmak.

Yurtdışı deneyim kazanmak.

Toplumsal yaşam:Sivil toplum örgütlerinde deneyim kazanmak.

Politika ile ilgilenmek.

Toplumsal bir yarayı sarmada aktif rol oynamak.

Her yılın sonunda, yıl sonu olarak doğum günümü alıyorum hedeflerimi ne ölçüde gerçekleştirdiğimi pozitif ve negatif notlar vererek değerlndiriyorum.Eklenecek hedef veya çıkartılacak hedefim varsa yeniden düzenliyorum.

1998 yılı değerlerim :

Kişisel hedeflerim (7) :5 pozitif 2 negatif

Aile (9): 5 pozitif 4 negatif

İŞ (4): 4 pozitif

Toplumsal (3) : 3 negatif yönde ilerleme sağlayabilmişim.

Sonuçta hedefe ulaşmak kadar hedefin yolunda olmak bu yolda çaba harcamak en az hedef kadar değerli.Her konakta hedefimizin neresindeyiz ya da hedef bizim neremizde yer alıyor, yaşam hedefimize karşı duruşumuz ne yönde değişiyor, yaşam ne yönde yol alıyor gözden geçirerek bir amaç uğruna yol almaya devam derim.

Sonuçlar ve süreçler;bugünün dünyası daha çok sonuçlara odaklı süreçler göz ardı ediliyor.Süreçlerin insan ve doğa üzerindeki etkisi, insanın katkısı, çabası unutuluveriyor.Süreçlerde insanın rolü göz ardı edilince sonuca varıldığında, insanın süreçteki katkısını etkisini etkilenmesini yok sayınca sonuç sanki metafizik güçlerle tesadüflerle ya da süreçte hiç yer almayan kişilerin eseri gibi algılanıyor.

Kariyer hedefin ne?

“Bundan sonra ne olacak”

« Bölge Müdürü olacağım »

„Sonra“

„Bölüm Müdürü“

„Sonra“

„Satış Müdürü“

„Sonra“

„ Departman Müdürü“

“Sonra “

“Genel Müdür”

“Sonra”

“Sonra ………….HİÇ , HİÇ olacağım”

“Sonunda bir HİÇ olacaksan bunca çaba niye”

“Bir HİÇ olma uğruna , hiç mi hiçine harap ediyoruz yaşamımızı, bir hiç uğruna yarap ne güneşler batıyor. “

Konular