Kariyer | Konular

Kamuya personel alınacak!

Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, 2-3 Ekim 2010 tarihlerinde Ankara'da yapacağı sınavla 25 maliye müfettiş yardımcısı alacak.

Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın sınava ilişkin duyurusuna göre, giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacak.

Ankara'da 2-3 Ekim 2010 tarihlerinde yapılacak olan sınavın yazılı bölümü için, başvurusu kabul edilen adaylardan en yüksek puana sahip ilk 300 kişi katılmaya hak kazanacak.

Giriş sınavının yazılı bölümüne katılacak adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adres ve sınav saatleri, e-Devlet portalı (www.türkiye .gov.tr), Bakanlık(www.maliye.gov.tr) ve (Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığı (www.mtk.gov.tr) internet sayfalarında yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecek.

Sözlü sınav tarihi ve yeri, Bakanlık(www.maliye.gov.tr) ve Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığı (www.mtk.gov.tr) internet satfalarında ayrıca ilan edilecek.

Adaylar başvurularını, Maliye Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu ile 10 Ağustos - 2Eylül 2010 tarihleri arasında yapabilecekler. Başvuru formu, elektronik ortamda ya da postayla Başkanlığa iletilebilecek.

SINAVA BAŞVURU KOŞULLARI
Sınava, ÖSYM tarafından 10 - 11 Temmuz 2010 ve 27 - 28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS40 puan türünden 80 ve daha üzeri puan alanlar katılabilecek.

Ayrıca adaylarda, en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri'nden veya bunlarca denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları şartı aranacak.

AKADEMİK PERSONEL DE ALINACAK
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, dahili tıp bilimleri bölümü için birinci dereceden daimi statüde 3 profesör alacak.Profesör adayları, başvurularını 15 gün içinde şahsen rektörlüğe yapacaklar.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Düzce Üniversitesi Rektörlüğü, 2 profesör, 3 doçent, 22 yardımcı doçent alacak. Profesör ve doçent kadroları devamlı statüde olacak. Adaylar başvurularını, 15 gün içinde şahsen Rektörlük Personel Daire Başkanlığına yapacaklar.

Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne alınacak olan akademik personelin bölümü ve sayıları şöyle:

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ:
Biyoloji (1 profesör, 1 yardımcı doçent),
Fizik, kimya, matematik, Türk Dili ve Edebiyatı (4 yardımcı doçent),

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ:
Makine Mühendisliği (1 doçent),
Endüstri Mühendisliği (1 yardımcı doçent),

İŞLETME FAKÜLTESİ:
İşletme (1 yardımcı doçent),

ORMAN FAKÜLTESİ:
Orman Endüstri Mühendisliği (1 doçent, 1 yardımcı doçent),
Orman Mühendisliği (2 yardımcı doçent),

TIP FAKÜLTESİ:
Cerrahi, dahili ve temel tıp bilimleri (1 profesör, 8 yardımcı doçent),
Sağlık Yüksek Okulu Müdürlüğü (1 doçent),
Düzce Meslek Yüksek Okulu:
Teknik programlar (1 yardımcı doçent),
Gümüşova Meslek Yüksek Okulu: (1 yardımcı doçent),
Kaynaşlı Meslek Yüksek Okulu: (2 yardımcı doçent)

Konular