Kariyer | Konular

Bankaların artmasıyla çalışan sayısı da arttı!

Türkiye'de bankacılık sisteminde, Haziran 2010 itibariyle mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının toplam şube sayısı son bir yılda 298 adet, yıl sonuna göre 122 adet artarak 9 bin 149'a ulaştı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Haziran 2010 Raporuna göre, bankacılık sisteminde 2010 Nisan-Haziran döneminde faaliyet gösteren banka sayısı 49 iken, mevduat bankaları sayısı 32, kalkınma ve yatırım bankaları sayısı 13 ve katılım bankaları sayısı 4 oldu. Mevduat bankalarından 3 tanesi kamu sermayeli, 11 tanesi özel sermayeli ve 17 tanesi yabancı sermayeli banka konumunda bulunuyor.

2010 yılının ikinci çeyreği itibariyle mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının toplam şube sayısı son bir yılda 298 adet, yıl sonuna göre 122 adet artarak, 9 bin 149'a ulaştı.

2009 yıl sonuna göre şube sayısı kamusal sermayeli mevduat bankalarında 93 adet, özel sermayeli mevduat bankalarında 52 adet artarken, yabancı sermayeli mevduat bankalarında 23 adet azaldı, kalkınma ve yatırım bankalarında
değişmedi.

Nisan-Haziran 2010 dönem sonu itibariyle mevduat bankalarında banka başına ortalama şube sayısı 285 oldu. Bu rakam, kamusal sermayeli mevduat bankalarında 874, özel sermayeli mevduat bankalarında 404, yabancı sermayeli bankalarda 120 olarak gerçekleşti.

İSTİHDAM YIL SONUNA GÖRE YAKLAŞIK 4 BİN KİŞİ ARTTI
Rapora göre, mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında çalışan sayısı son bir yılda 5 bin 109 kişi (yüzde 3 oranında), Ekim-Aralık 2009 dönemine göre 3 bin 962 kişi (yüzde 2,3 oranında) artarak, 176 bin 364 oldu.

2009 yıl sonu rakamlarına göre çalışan sayısı kamusal sermayeli mevduat bankalarında 1.364 kişi, özel sermayeli mevduat bankalarında 1.666 kişi, yabancı sermayeli mevduat bankalarında 908 kişi, kalkınma ve yatırım bankalarında 31 kişi artarken, fon bankasında 7 kişi azaldı.

KADIN ÇALIŞAN ORANI DEĞİŞMEDİ
Nisan-Haziran 2010 dönemi itibariyle, banka çalışanlarının yüzde 26'sı kamusal sermayeli mevduat bankaları, yüzde 48'i özel sermayeli mevduat bankaları, yüzde 23'ü yabancı sermayeli mevduat bankaları ve yüzde 3'ü kalkınma ve yatırım bankaları tarafından istihdam edildi.

Mevduat bankalarında banka başına çalışan sayısı 5 bin 344 olurken, bu rakam kamu sermayeli bankalarda 15 bin 407, özel sermayeli bankalarda 7 bin 631 ve yabancı sermayeli bankalarda 2 bin 387 olarak gerçekleşti. 2010 yılının ikinci çeyreğinde, bankacılık sektöründe çalışanların yüzde 1'i ilköğretim, yüzde 22'si orta öğretim, yüzde 72'si yüksek öğretim kurumları mezunu, yüzde 5'i ise yüksek lisans ve doktora yapmış olanlardan oluştu.

Kamusal sermayeli mevduat bankalarında çalışanların yüzde 73'ü yüksek öğretim kurumlarını bitirmiş ve lisansüstü eğitim yapmış personelden meydana geldi. Bu oran, özel sermayeli mevduat bankalarında yüzde 81, yabancı bankalarda yüzde 73 ve kalkınma ve yatırım bankalarında yüzde 74 şeklinde gerçekleşti.

Dönem itibariyle bankacılık sektöründe çalışanların yüzde 50'si kadınlardan oluşurken, bu oran kamusal sermayeli mevduat bankalarında yüzde 40, özel sermayeli mevduat bankalarında yüzde 54, yabancı sermayeli mevduat bankalarında yüzde 55, Fon bankasında yüzde 36, kalkınma ve yatırım bankalarında yüzde 32 düzeyinde oldu.

(AA)


Konular